Jautājums

Vai ir iespēja saņemt pašvaldības atbalstu hokeja un daiļslidošanas attīstībai jauniešiem mūsu novadā?

Atbilde

Ar savu ieceri un lūgumu pēc nepieciešamā atbalsta sporta attīstībai var vērsties Gulbenes novada domes Sporta komisijā. Komisijas uzdevumus un funkcijas skatiet nolikumā.

Var izmantot citas iespējas pašvaldības atbalsta saņemšanai – atbilstoši plānošanas dokumentos noteiktajiem attīstības virzieniem un finanšu resursiem tiek rīkoti dažādi konkursi.

Informējam, ka pašvaldība ir plānojusi ieklāt jaunu segumu stadiona slidošanas laukumā. Tā ir daļa no plānotajiem stadiona II kārtas būvniecības darbiem, kas ietver arī ēkas būvniecību ģērbtuvēm, tualetēm, palīgtelpām. 27.04.2017. Gulbenes novada domes sēdē nolemts atbalstīt šo ieceri, būvprojekta izstrādei un būvniecībai ņemot aizņēmumu Valsts kasē 847 000,00 EUR.