Gulbenes novada domes deputāti 22.02.2018. sēdē (protokols Nr.3, 8.§) nolēma likvidēt Druvienas sākumskolu (reģistrācijas numurs 90009151017, juridiskā adrese: “Pamatskola”, Druviena, Druvienas pagasts, Gulbenes novads, LV-4426) ar 2018. gada 1. septembri.

Druvienas sākumskolas saistību, mantas, finanšu līdzekļu, lietvedības un arhīva pārņēmēja ir Gulbenes novada dome. Saistības attiecībā uz personām, ar kurām līdz 2018. gada 31. augustam nav izbeigtas darba tiesiskās attiecības, Gulbenes novada dome pārņem, lai izbeigtu šīs tiesiskās attiecības.