Gulbenes novada domes izsniegtās atļaujas bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei

Atļaujas saņēmējs Izsniegšanas datums Derīguma termiņš Atradnes nosaukums Vieta Derīgo izrakteņu veids
Valsts akciju sabiedrības „Latvijas autoceļu uzturētājs” Gulbenes ceļu rajons 22.10.2009 08.11.2016 Plukši Rankas pagasts Smilts-grants un smilts
SIA „MPI Karjers” 09.11.2009 01.01.2025 Saliņas Rankas pagasts Smilts-grants un smilts
SIA "8 CBR" 19.02.2010 08.02.2020 Saliņas Rankas pagasts Smilts-grants un smilts
Valsts akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" 16.08.2010 13.05.2020 Augstie kalni Lizuma pagasts Smilts
Valsts akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" 21.04.2011 22.01.2021 Saliņkrogs II Lizuma pagasts Smilts-grants un smilts
SIA "Rubate" 22.03.2012 15.03.2022 Luķes Rankas pagasts Smilts-grants un smilts
SIA "ZDZ" 25.04.2012 04.04.2022 Kaškai Daukstu pagasts Smilts-grants un smilts
Valsts akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" 26.07.2012 16.02.2022 Zvejnieki-Kupiņi Lizuma pagasts Smilts-grants un smilts
Valsts akciju sabiedrības „Latvijas autoceļu uzturētājs” Alūksnes ceļu rajons 28.02.2013 06.01.2038 Sila Kalns Jaungulbenes pagasts Smilts
Valsts akciju sabiedrības „Latvijas autoceļu uzturētājs” Alūksnes ceļu rajons 23.05.2013 20.03.2038 Plukši, iecirknis Mazdukuļi Rankas pagasts Smilts-grants un smilts
Valsts akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" 28.11.2013 22.05.2038 Silenieki II laukums Rankas pagasts Smilts-grants un smilts
Valsts akciju sabiedrība „Latvijas autoceļu uzturētājs” 27.02.2014 06.01.2038 Sila Kalns Jaungulbenes pagasts Smilts
Valsts akciju sabiedrība „Latvijas autoceļu uzturētājs” 27.02.2014 20.03.2038 Plukši Rankas pagasts Smilts-grants un smilts
Valsts akciju sabiedrība „Latvijas autoceļu uzturētājs” 27.02.2014 17.01.2018 Plukši Rankas pagasts Smilts-grants un smilts
SIA "Rubate" 04.06.2015 08.01.2040 Upeslīči Litenes pagasts Smilts
Valsts akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" 27.08.2015 15.03.2040 Ramuksti Litenes pagasts Smilts
SIA "Rubate" 21.04.2016 28.12.2040 Plukši Rankas pagasts Smilts-grants un smilts
SIA "Pilsbergs" 29.05.2017 01.03.2042 Rīti Jaungulbenes pagasts Smilts-grants un smilts

2018. gada 5.aprīlī izsniegtā derīgo izrakteņu atļauja:

Atļaujas  numurs

Saņēmēja nosaukums

Atradnes nosaukums

Derīgo izrakteņu veids

Derīguma termiņš līdz

Nr.1/2018

Valsts akciju sabiedrības „Latvijas autoceļu uzturētājs” Alūksnes ceļu rajons

„Plukši, 2018.gada iecirknis”

Smilts- grants un smilts

2018.gada 5.aprīļa -2043.gada 1.martam

 

Kārtību, kādā vietējās pašvaldības izsniedz atļaujas bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei, nosaka 06.09.2011. Ministru kabineta noteikumi Nr.696 “Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība”.

Noteikumu 39.punkts nosaka, ka informācija par izsniegtajām licencēm vai atļaujām publicējama tīmekļa vietnē.