Gulbenes novada kultūras attīstības plāns 2018.-2022.gadam apstiprināts 31.05.2018. Gulbenes novada domes sēdē.

Gulbenes novada kultūras attīstības plāna uzdevumi ir:

  1. Rosināt latvisko tradīciju apzināšanos un izpratni sabiedrībā
  2. Stiprināt lokālpatriotismu un piederības sajūtu dzimtajai vietai
  3. Veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma un nozīmīgu, novadu prezentējošu un starptautiskā, nacionālā mēroga kultūras, mākslas norišu iekļaušanu kultūras tūrisma piedāvājumā
  4. Aktivizēt iedzīvotāju iesaistīšanos amatiermākslā, kas vērsta uz Dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanu
  5. Sakārtot pašvaldības īpašumā esošos kultūras pieminekļus
  6. Izstrādāt un pilnveidot kultūras mantojuma / muzeju pārvaldības sistēmu novadā

Skatīt dokumentu