Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skola ir sagatavojusi pašvērtējuma ziņojumu. 2016.gada 6.oktobrī pašvērtējuma ziņojums saskaņots ar Gulbenes novada domes priekšsēdētāju Andri Apinīti. Ziņojums veidots, lai saņemtu futbola programmu akreditāciju.

Informē Dainis Mikolajs,
Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skola

Skatīt pašvērtējuma ziņojumu