Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skola ir sagatavojusi pašvērtējuma ziņojumu, ko parakstījis skolas direktors. 2015.gada 9.septembrī pašvērtējuma ziņojums saskaņots ar Gulbenes novada domes priekšsēdētāju Nikolaju Stepanovu. Ziņojums veidots, lai saņemtu vieglatlētikas programmu akreditāciju.

Skatīt pašvērtējuma ziņojumu.