02.08.2017. Gulbenes novada dome noslēgusi deleģēšanas līgumu ar SIA “Gulbenes autobuss” par Gulbenes novada izglītojamo pārvadājumu veikšanu. Līgums stājas spēkā 01.09.2017. un ir noslēgts uz noteiktu laiku līdz 31.08.2017.

Skatīt līgumu…