2017./2018.m.g.pasākumu plāns tautisko deju nozarē bērnu un skolēnu deju kolektīviem

Datums

Norise

Vieta, laiks

Dalībnieki

08.09.2017.

Skolēnu tautas deju kolektīvu virsvadītāju sanāksme

VISC, Rīga, Strūgu iela 4

Latvijas Republikas novadu skolēnu deju kolektīvu virsvadītāji, metodisko apvienību vadītāji

13.09.2017.

Gulbenes novada skolēnu deju kolektīvu vadītāju seminārs

Gulbenes Kultūras centrs, plkst. 14.00

Gulbenes novada bērnu un skolēnu deju kolektīvu vadītāji

10.10.2017.

Tautas deju kolektīvu vadītāju un virsvadītāju seminārs repertuāra papildināšanai

Rīgas Tehniskā koledža, Brasla iela 16, plkst.9.00 – 13.30

Kolektīvu vadītāji un virsvadītāji

Oktobris

Pieredzes apmaiņas brauciens – Cēsis. Kursu ietvaros.

Alfrēda Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskola, deju kolektīvs „Randiņš”

Kursu dalībnieki, kolektīvu vadītāji

21.10.2017.

Kursu noslēgums. Treniņstundas dažādu vecumu skolēniem -  Ilze Dzene  (DA „Dancītis”)

Gulbenes sākumskola

Kursu dalībnieki, kolektīvu vadītāji

07.12.2017.

Skolēnu deju kolektīvu sadancis

Staru kultūras nams, plkst. 12.00

Skolēnu deju kolektīvi

26.01.2018.

Skolēnu deju kolektīvu sadancis

Gulbenes kultūras centrs,  plkst. 12.00

Bērnu un skolēnu deju kolektīvi

02.02.2017.

Tautas deju kolektīvu radošais pasākums „Lecam pa vecam, lecam pa jaunam”

Limbaži

7.-9.klašu deju kolektīvi

09.02.2016.

Jaundeju konkurss „Mēs un deja”

Ogres Kultūras centrs

Deju kolektīvu vadītāji

15. vai16.02.2018..

Skolēnu deju kolektīvu sadancis

Lizuma kultūras nams, plkst.12.00

Bērnu un skolēnu deju kolektīvi

16.02.2018.

Tautas deju kolektīvu radošais pasākums „Lecam pa vecam, lecam pa jaunam”

Jūrmala

5.-9.klašu deju kolektīvi

Marts 2018

Deju pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi

Rīga

Deju kolektīvu vadītāji

20.04.2018.

Skolēnu deju kolektīvu skate

Gulbenes Kultūras centrs, plkst.11.00

Skolēnu deju kolektīvi, kas negatavojas 2018.gada XVI Deju svētkiem

26.05.2018.

Tautas deju festivāls „Latvju bērni danci veda”

Daugavpils Stropu estrāde

Kolektīvi, kas gatavos novada programmu

02.06.2018.

Tautas deju festivāls „Latvju bērni danci veda”

Jelgava

Kolektīvi, kas piedalās ielu koncertos

                                                                             Skolēnu deju kolektīvu virsvadītāja Z.Meiere