Interešu izglītības pasākumi 2017./2018. mācību gadā

Datums

Pasākums

Vieta

22.09.

Kross/Olimpiskā diena

Lejasciemā

04.10.

Futbols A,B,C gr.

Gulbenes BJSS

15.11.

Basketbols A,B,C gr.

Gulbenes BJSS

06.12.

Tautas bumba D gr.

Gulbenes sākumskolā

07.12. plkst. 12.00

Skolēnu tautas deju kolektīvu koncerts - Sadancis

Staru kultūras namā

24.01.

5.- 9.klašu koru kopmēģinājums

Gulbenes kultūras centrā

26.01. plkst. 12.00

Skolēnu tautas deju kolektīvu koncerts - Sadancis

Gulbenes kultūras centrā

02.02.

Tautas deju kolektīvu radošais pasākums “Lecam pa vecam, lecam pa jaunam”

Limbažos

21.02.

Stafetes “Drošie un veiklie” E

Tirzas pamatskolā

08.02. -15.02

46.Starptautiskā bērnu mākslas izstāde- konkurss “LIDICE 2018” (15.02. –laureātu apbalvošanas pasākums)

Rīgā

15.02. plkst. 12.00

Skolēnu tautas deju kolektīvu koncerts - Sadancis

Lizuma kultūras namā

24.02.

Vokāli instrumentālo ansambļu, popgrupu festivāls- konkurss “No baroka līdz rokam”

Cesvainē

24.02.

Latvijas skolēnu robotikas sacensības “Siguldas kauss 2018”

Siguldā

28.02.

Novada skolēnu skatuves runas konkurss

Gulbenes kultūras centrā

01.03. plkst. 11.00

Vokālās mūzikas konkurss „Balsis” 1.kārta. Piedalās popgrupas un vokāli-instrumentālie ansambļi

Gulbenes novada valsts ģimnāzijā

02.03.

Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru Latgales un Vidzemes novadu skate

Madonā

06.03.

Vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2018” Vidzemē

Limbažos

07.03.

Volejbols A,B,C gr.

Gulbenes BJSS

07.03.

Vidzemes skolēnu skatuves runas konkurss

Madonas BJC

14.03.

Vidzemes augstienes novada bērnu un jauniešu folkloras kopu sarīkojums

Rankā

21.03.

1. - 4.klašu koru kopmēģinājums

Gulbenes kultūras centrā

24.03.

Vokāli instrumentālo ansambļu, popgrupu festivāls- finālkonkurss “No baroka līdz rokam

Rīgā

27.03.-10.04.

Vizuālās un vizuālās plastiskās mākslas izstāde – konkurss “Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās”

Gulbenes novada domē

04.04.

5.-9.klašu koru konkurss

Gulbenes novada valsts ģimnāzijā

11.04

Latvijas vispārējās izglītības iestāžu un interešu izglītības iestāžu 5.-9., 5.-12.klašu koru konkurss “’Dziesmai būt”

Ogrē

20.04

Skolēnu tautas deju kolektīvu koncerts-skate

Gulbenes kultūras centrā

20. un 21.04.

Latviešu bērnu un jauniešu teātru festivāls “..un es iešu un iešu” Latvijas 100gadei veltītā teātra izrāžu parāde

Valmieras Viestura vidusskolā

25.04.

Orientēšanās A,B,C,D

Stāķu pamatskolā

13./27.04.

Skolu teātru  skate

Gulbenes kultūras namā

24.04.

X Latvijas zēnu kora salidojuma koru konkurss Vidzemē

Valmierā

04.05.   

 Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru defile finālkonkurss un orķestru koncerts

Rīgā

08.05.

1.-4. klašu koru  sadziedāšanās (konkurss)

Gulbenes sākumskolā   

05.

Sarkanā  krusta sacensības pirmās palīdzības sniegšanā.

 

15.05.

Mācību priekšmetu olimpiāžu un zinātniski pētniecisko darbu laureātu un viņu skolotāju godināšanas pasākums

Gulbenes novada domē

maijā

Pilsoniskās līdzdalības un labo darbu maratons "'Strādājam Latvijai" novadā (festivāls)

Gulbenes sākumskolā

09.05.

Vieglatlētika A,B gr.

Gulbenes BJSS

16.05.

Vieglatlētikas četrcīņa C,Dgr.

Gulbenes  stadionā

17.05.

Vizuālās un vizuālās plastiskās mākslas izstādes – konkursa “Visa Dieva radībiņa saulītē līgojās” atklāšana

Rīgā

19.05. un 20.05

Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu nacionālais sarīkojums “Pulkā eimu, pulkā teku”

Līvānu novads

12.05.

Latvijas skolēnu lidmodeļu sacensības

Valmierā

24.05.

1. - 4. klašu skolēnu mākslas un mūzikas svētki

Litenē

maijā

Latvijas skolēnu koru Dziesmu diena

Valkā

26.05.

Tautas deju festivāls “Latvju bērni danci veda”

Daugavpilī, Stropu estrādē

01.06.

Bērnu svētki

 Lizumā

02.06.

Ielu koncerti skolēnu tautas deju festivāla “Latvju bērni danci veda” ietvaros

Jelgavā

Informē Baiba Muceniece