No 2017. gada, Valsts ieņēmumu dienestā iesniedzot gada ienākumu deklarāciju, nodokļu maksātāji var atgūt daļu pārmaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa arī no tās summas, kas 2017. gadā samaksāta par bērnu interešu izglītību.

Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļa ir apkopojusi informāciju par 2016. un 2017. gadā izsniegtajām pašvaldības licencēm izglītības programmu realizēšanai. Skatīt…

Iesniegtās izglītības programmas izvērtē un licenci izsniedz Gulbenes novada domes Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija, kas strādā saskaņā ar Gulbenes novada domes sēde apstiprināto nolikumu. Izsniegto licenču derīgums – līdz diviem gadiem.