Mūžizglītības darbu Gulbenes novada pašvaldībā koordinē Gulbenes novada domes Izglītības kultūras un sporta nodaļa.

Pilsētā un novada pagastos ir konsultanti un atbalsta personas, kas informē un konsultē mūžizglītības jautājumos.