No 2013. līdz 2016. gadam Gulbenes novads līdzdarbojas projektā “Globālās izglītības sabiedrības veidošana”. Aktivitātes ir notikušas gan atsevišķās skolās, gan rīkoti pasākumi novada, Latvijas un starptautiskā mērogā.

Ieguvumu ir daudz – tās ir jaunas zināšanas, cits skatījums uz lietu kopsakarībām un metodiskie materiāli, kas prezentēti pasākumos.

2016.gada sabiedrības forumā prezentētie metodiskie materiāli

Stundu plāni - metodiskie materiāli "Pasaule stundā".

 

2015.gada marta konferences materiāli

Spēles elementu izmantošana globālās izglītības tēmu apguvē. Materiālus izstrādāja Lejasciema vidusskolas pedagogi

Nodarbības tēma  Metodiskie materiāli
Ekoloģiskā pēda Eko_peeda.ppt 
Kā guļ bērni dažādās pasaules valstīs

 Atteeli_beerni.doc

Biografija_Mollison.doc

Info par materiaalu.doc

Pasaules valstu iztikas minimuma ēdienkarte

 Algas.doc

Cenas_EUR.doc

Edienkartes.doc

 

Globālo vajadzību piramīda. Materiālus izstrādāja Lizuma vidusskolas pedagogi

Nodarbības tēma  Metodiskie materiāli
Vai tu esi draudzīgs dabai? Daba_Iveta_Roziņa.ppt
Bērni un viņu rotaļlietu stāsti

attēli_pielikums_nr_1.doc

Nodarbibas_plaans.doc

_pielikums_nr2.doc

Šokolādes ceļš

sokolades_cels.pptx

sokolades_cels_stundas_plans_rakauskis.doc

Bads pasaule

atteli.doc

bada_karte.pdf

bads_fakti.doc

Maslova_piramida_atslegvardi.doc

 

Eiropas saknes. Materiālus izstrādāja Gulbenes novada valsts ģimnāzijas pedagogi

Nodarbības tēma  Metodiskie materiāli
Kultūra

Atrodiet pareizo frazeolo-ismu .docx

Nodarb-bas pl-ns.docx

Sadal--anai grup-s.docx

Ticība, vērtība stundas_plaans.doc
Tiesības

Aizspriedumi.ppt

attēli_aizspriedumi.doc

Stundas_plaans.doc

sundas_izvērtējums.doc

 

Pirtiņa deg! Materiālus izstrādāja Gulbenes 2.vidusskolas pedagogi

Nodarbības tēma Metodiskie materiāli
J.Poruks "Kauja pie Knipskas"

Nodarbibas_plaans.doc

Rotaļa pirtiņa deg.docx

Klasu_telpas_pasaule.pptx

Stereotipi par latviešiem Stereotipi_par_latviešiem (1).pptx

 

2015.gada augusta konferences materiāli

 

Reģionālās un globālās politikas izaicinājumi globālās izglītības kontekstā (Ž.Ozoliņa) Z_Ozolina.pdf
Globālais konteksts audzināšanas darbā (D.Zelmene)

D_Zelmene.pdf

kl_audz_st_cikls.docx

100__cilveki.docx

SabiedribaLV.docx

Gobālais konteksts projektu un zinātniski pētniecisko darbu darbā (I.Irbīte)

I_Irbites.pdf

Migracijas_Celonji.docx

Celoni_lomu_kartites.docx

pievelk_atgruz_faktori.docx

idejas_projektu_ned.docx

ZPD_temas.doc

 Globālās izglītības konteksts pirmsskolā (I.Ločmele, A.Balode)

I_Locmele.pdf

A_Balode.pdf