Lai veicinātu pirmskolas un sākumskolas pedagogu radošo darbību, digitālo kompetenci un pieredzes apmaiņu, kā arī popularizētu inovatīvās darbības un labās prakses piemērus mūsdienīgu rotaļnodarbību un mācību stundu vadīšanā, Gulbenes novada pirmsskolas un sākumskolas skolotāju metodiskā apvienība un Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta nodaļa 2017./2018. mācību gadā organizēja Gulbenes novada pirmsskolas un sākumskolas pedagogu metodisko izstrādņu skati.

Skate norisinājās divās kārtās – uz vietas izglītības iestādēs, kad tika vērtētas 59 iesniegtās metodiskās izstrādnes, un novada mērogā, kad tika vērtēti 16 tālāk izvirzītie darbi.

Otrās kārtas darbus vērtēja Gulbenes novada Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājs Arnis Šķēls, Gulbenes novada pirmsskolas metodiskās apvienības vadītāja Inita Artistova, Gulbenes novada sākumskolas metodiskās apvienības vadītāja Arnita Zipova, Lizuma vidusskolas skolotāja Nanija Biezā, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes docentes Antra Randoha un Dagnija Vigule.

Skates noslēguma pasākumā-meistardarbnīcās, kas notika 12.aprīlī Gulbenes kultūras centrā, tika prezentēti seši iesniegtie darbi un paziņoti laureāti.

1.vietu par matemātikas stundu 2.-3.klasē “Četras matemātiskās darbības” ieguva Tirzas pamatskolas skolotāja Ilze Vajevska.

2.vietu par latviešu valodas stundu 3.klasē  “Vinnijs Pūks un viņa draugi” ieguva Gulbenes 2.vidusskolas skolotāja Dzintra Kokareviča.

3.vietu par integrēto rotaļnodarbību 4-5-gadniekiem “Meža dzīvnieki” ieguva Lizuma vidusskolas skolotājas Gunita Gicuka un Elga Zariņa.

Atzinības rakstus saņēma Jaungulbenes pirmsskolas izglītības iestādes skolotāja Sarmīte Afanasjeva par integrēto rotaļnodarbību “Kā tas top-plastilīns”, Gulbenes 2.vidusskolas skolotāja Tatjana Vekšina par matemātikas stundu 2.klasē “Daudzstūra perimetrs”, Gulbenes sākumskolas skolotāja Lienīte Leišavniece par dabaszinību stundu 2.klasē “Ūdens pārvērtības dabā”.

Metodisko izstrādņu skate ir lielisks veids, kā vienam no otra mācīties un iedvesmoties!

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada domes vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste