Gulbenes novada domes
Izglītības, kultūras un sporta nodaļas 2012.gadā sagatavots materiāls
Bērns kļūs pirmklasnieks
/pdf datne/

  • Bērna psiholoģiskā gatavība skolai
  • Kā vecākiem palīdzēt saviem bērniem
  • Ko mācās bērni pirmsskolā un 1.klasē
  • Skolā ir citādāk