Audio lekcijas Latvijas vēsturē
Lai atvieglotu gatavošanos eksāmenam vēsturē un padarītu to par tīkamu un nemaz tik sarežģītu, mājas lapā: https://www.facebook.com/vesturetev/ ievietotas audio lekcijas, kas aptver Latvijas vēsturi no aizvēstures līdz mūsdienām.

Valsts izglītības satura centrs ir izveidojis digitālo mācību līdzekļu sarakstu

Koordinējot vispārējās izglītības standartiem atbilstošas mācību literatūras izstrādi un aicinot pedagogus mācību procesā izmantot digitālos mācību līdzekļus, Valsts izglītības satura centrs (VISC) ir izveidojis digitālo mācību līdzekļu sarakstu, kurā iekļauti VISC un sadarbības partneru izstrādātie digitālie mācību līdzekļi – fiziska datu nesēja formātā izdoti elektroniski izdevumi un tiešsaistes publikācijas. Sarakstā iekļautie digitālie mācību līdzekļi ir nodoti izglītības iestādēm vai pieejami tiešsaistē bez maksas.

Skatīt digitālo mācību līdzekļu sarakstu VISC mājaslapā

 

Latvijas dabaszinātņu pedagogiem pieejama zinātnisko eksperimentu grāmata skolēniem

Projekta “Zaļā misija: Klimats” ietvaros ir tapusi jauna zinātnisko un tehnisko eksperimentu grāmata dabaszinātņu pedagogiem, kurā apkopoti 42 eksperimenti par klimata pārmaiņām. Ar 2016./2017.mācību gadu eksperimentu grāmata tiks nogādāta ikvienā Latvijas vispārizglītojošā skolā un pedagogi varēs to izmantot darbam klasēs kopā ar saviem skolēniem. Lasīt vairāk...

Grāmatas elektroniskā versija

 

Gulbenes novada skolotāju metodisko materiālu krātuve

nostargarlaicibu.wordpress.com/

Šī interneta vietne veidota pozitīvas un iedvesmojošas pieredzes apmaiņai, idejām un tāpat vien – relaksējošai informācijas gūšanai.

Ja arī tev ir ko teikt un tu zini, kā mācību procesu darīt aizraujošu, sazinies ar mums – kopīgi veidosim un papildināsim šo emuāru!

 

Grāmata "Pasaule tīmeklī”

Grāmata "Pasaule tīmeklī” ir mācību līdzeklis skolēna medijpratības pilnveidei pamatskolā, kas palīdzēs apgūt kritiskās domāšanas, mācību, lasīšanas un rakstīšanas, diskutēšanas un argumentēšanas prasmes, kā arī sadarbības prasmes. Mācību materiāls “Pasaule tīmeklī” ir brīvi pieejams jebkuram interesentam.

Lasīt vairāk…

 

Gulbenes novada angļu valodas skolotāju metodiskā apvienība apkopojusi interneta resursu adreses angļu valodas mācīšanai. Skatīt…

Informē Baiba Muceniece,
Gulbenes novada domes izglītības metodiķe