Mācību priekšmetu olimpiādes, konkursi un zinātniski pētnieciskie lasījumi 2017./2018. m. g.

Olimpiādes norises laiks

Mācību priekšmets

Klase

Valsts izglītības satura centrs nosaka organizēšanas kārtību novadā

22.11.2017.

Vācu valoda

10. – 12.

30.11.2017.

Bioloģija (tiešsaistē)

9. – 12.

01.12.2017.

Angļu valoda

10. – 12.

12.01.2018.

Vēsture

9.

12.01.2018.

Vēsture

12.

15.01.2018.

Latviešu valoda un literatūra

8. – 9.

16.01.2018.

Informātika (programmēšana) (tiešsaistē)

8. – 12.

19.01.2018.

Fizika (tiešsaistē)

9. – 12.

29.01.2018.

Latviešu valoda un literatūra (tiešsaistē)

11. – 12.

31.01.2018.

Ekonomika (tiešsaistē)

10. – 12.

01.02.2018.

Mājturības un tehnoloģiju, un mājsaimniecības olimpiāde

8. – 12.

02.02.2018.

Matemātika

9. – 12.

06.02.2018.

Ķīmija (tiešsaistē)

9. – 12.

08.02.2018.

Krievu valoda

10. – 12.

16.02.2018.

Matemātika

5.- 8.

21.02.2018.

Ģeogrāfija (tiešsaistē)

10. – 12.

26.02.2018.

Vācu valoda

 8.

Norises laiks un vieta

Zinātniski pētnieciskie lasījumi

Klase

09.03.2018.

Gulbenes novada valsts ģimnāzijā

Novada skolēnu zinātniski pētnieciskie lasījumi

7.-9,10. - 12.

23.03.2018.

Vidzemes Augstskolā un Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā

Reģionālā skolēnu zinātniskā konference

7.-9.,10.-12.

20.04. – 21.04.2018.

Rīgā

Latvijas 42. skolēnu zinātniskā konference

10. -12.

Norises laiki

Atklātās olimpiādes

Klase

04.04.2018.

14.atklātā mājturības un tehnoloģiju “Mēs –Latvijas simtgadei” (tekstila tehnoloģijas)

6.-7.

29.04. 2018.

Atklātā matemātikas olimpiāde

5.- 12.

24.02.2018.

Atklātā 3.inženierzinātņu olimpiāde

9.

28. 03.2018.

Atklāta VII Mūzikas olimpiāde

5.-12.

...

 

Norises laiks un vieta

Gulbenes novada

IKS nodaļa sadarbībā ar  novadu mācību priekšmetu skolotāju MA organizē

 

Klase

novembris - marts

Tiešsaites konkurss matemātikā

5.- 9.

27.11.2017.

Gulbenes sākumskolā

Radošs pasākums latviešu valodā un mājturībā veltīts A.Lingrēnas 110. jubilejai

5.- 7.

07.12.2017.

Gulbenes novada valsts ģimnāzijā

Tehniskās grafikas olimpiāde

5.-8.,9.-12.

25.01.2018.

Gulbenes 2.vidusskolā

Krievu valodas pasākums

7.-  9.

26.01.2018.

Gulbenes novada valsts ģimnāzijā

Erudītu konkurss vidusskolēniem

10. - 12.

  09.02.2018.

Gulbenes novada valsts ģimnāzijā

Angļu valodas olimpiāde

11.- 12.

06.03.2018.

Gulbenes novada valsts ģimnāzijā

Ģeogrāfijas (komandu) olimpiāde

8.

12.03.2018.

Gulbenes novada valsts ģimnāzijā

Pasākums 9.klašu skolēniem vēsturē

“100 jautājumi vēsturē”

9.

20.03.2018.

Gulbenes sākumskolā

3.klašu olimpiādes matemātikā un latviešu valodā

3.

22.03.2018.

Valmieras Pārgaujas ģimnāzijā

Vidzemes reģiona 7.angļu valodas olimpiāde

11.-12.

martā

Gulbenes sākumskolā

Angļu valodas pasākums

6.

aprīļī

Valmieras Valsts ģimnāzijā

Vidzemes reģiona tehniskās grafikas olimpiāde

8.-12.

martā/aprīlī

Rēzeknē

Reģiona vācu valodas olimpiāde

8.

05.04. 2018.

Gulbenes 2. vidusskolā

Konkurss sociālajās zinībās

5.- 6.

06.04. 2018.

Valmieras Pārgaujas sākumskolā, Valmieras Viestura vidusskolā

Vidzemes 3.klašu olimpiādes matemātikā, un latviešu valodā

3.

aprīlī

Gulbenes novada valsts ģimnāzijā

Publiskās runas konkurss svešvalodās

10.-11.

26.04.2018.

Gulbenes novada valsts ģimnāzijā

Vidzemes reģiona ģeogrāfijas ( komandu) olimpiāde

8.

aprīlī

Gulbenes 2. vidusskolā

Matemātikas konkursa - olimpiādes 4.kārta „Tik vai… Cik?”

4.