Adrese: Skolas iela 12, Gulbene

Kontaktiem:

Aktivitāšu apraksts 

Vēlamies uzņemt brīvprātīgo, kas

*būtu atbalsts sākumskolas klašu (7-12 g.) stundās un ārpusstundu aktivitātēs (pārgājieni, ekskursijas, došanās uz sporta nodarbībām sporta skolā, braucieni uz baseinu u.c.);

*vēlētos organizēt un vadīt aktivitātes sākumskolas klašu skolēniem garajos starpbrīžos;

*vadītu nodarbības (radošas nodarbības, svešvalodas u.c.) bērniem un pieaugušajiem.

Esam atvērti paša brīvprātīgā iniciatīvai - tas padarītu skolas dzīvi krāsaināku, ļaujot tajā vēl vairāk ienākt neformālajai izglītībai, kā arī palīdzot  skolai būt atvērtai vietējai kopienai. Brīvprātīgos varam uzņemt no septembra līdz jūnijam. Piedāvājam īstermiņa vai ilgtermiņa brīvprātīgo darbu, periodiskas aktivitātes vai tikai iesaistīšanos atsevišķu pasākumu organizēšanā. Vecuma ierobežojumu nav. Noteicošie faktori ir brīvprātīgā vēlme darboties ar sākumskolas vecuma bērniem un pieaugušajiem, radošums, atvērtība un atbildības sajūta.

Cik brīvprātīgos var uzņemt vienlaicīgi 3
Eiropas brīvprātīgā darba akreditēta iestāde  x
Var uzņemt brīvprātīgos jauniešus  x
Var uzņemt brīvprātīgos seniorus  x
Var uzņemt brīvprātīgos no ārzemēm  x
Var uzņemt latviešu brīvprātīgos x

Iespējamais brīvprātīgo darba aktivitāšu laiks

Janv. Febr. Marts Apr. Maijs Jūn. Jūl. Aug. Sept. Okt. Nov. Dec.
x  x x  x  x        x  x x x