Vadītāja Iveta Golovača

sen01

 

Foto

Senioru sieviešu vokālais ansamblis “Seniora” dibināts 2014. gada oktobrī. Gulbenes novadā ir ļoti darbīgi seniori, kas negrib sēdēt mājās un savus gadus pavadīt tikai siltās istabas čībās vai piemājas dārziņā. Viens pēc otra novadā parādījās aizvien jauni senioru kolektīvi. Līdz ar to Daukstu seniores saprata, ka arī viņas var un grib. Olita Spennere, tagad jau kolektīva vecākā dalībniece, ķērās pie darba, kas ātri vien vainagojās ar to, ka tika nodibināts kolektīvs. “Seniora” ir dziedošs un sievišķīgs dāmu kolektīvs, kas dzied ar prieku un lielu aizrautību, nejūtot ne grūtumu, ne gadus. Viņas spārnos ceļ dziesma un kopā būšana savā starpā, kā arī daudzie draudzības sadziedāšanās vakari novada klubos, kaimiņu novados, sava novada senioru koncertos. Dāmas labprāt koncertē savās mājās un brauc ciemos, kā arī ar lielu sirsnību uzņem draugus pie sevis.

Kontaktinformācija

Iveta Golovača: 28769906,