Vadītāja Lūcija Hmeļevska

Ansamblis dibināts 2000. gadā pēc Jāzepa Romuļa iniciatīvas, kurš daudzus gadus bija ansambļa dalībnieks un galvenais menedžeris. Pirmais vadītājs bija Juris Sjomkāns, bet pēc tam ansamblim nomainījās vairāki vadītāji (Aivars Bite, Tamāra Kuzņecova, Ligita Plešanova-Jarusova). Kopš 2009. gada ansambli vada Lūcija Hmeļevska.

Dalībnieku skaitliskais sastāvs laika gaitā ir mainījies. No 15 dalībniekiem sastāvs samazinājies līdz 8, kā arī no jauktā ansambļa kļuvis par sieviešu ansambli. Ansambļa pamatu veido dziedātāji, kuru dzimtās saknes meklējamas Latgalē, kuriem tuva latgaliešu valoda un draiskās latgaliešu dziesmas, kas neiztrūkstoši ir ansambļa repertuārā un ir tā jaukā “odziņa”, kas raksturīga tikai ansamblim “Latgalīte”.

Ansamblis daudzus gadus darbojies pašfinansēšanas režīmā un aktīvi organizējis pasākumus Gulbenes kultūras centrā. Tradicionāli koncerti un pasākumi notiek gan gada sākumā – tie veltīti jaunajam gadam vai Valentīndienai–, gan sezonas noslēgumā maijā. Ansamblis sniedzis arī apsveikuma koncertu, kas ticis veltīts Latgaliešu klubiņa biedriem. Ansamblis draudzējas un sadarbojas ar ansambli “Namejs”, Baltābele”, “Retro”, deju grupu “Reveranss”, sadarbība bijusi ar Gulbenes mūzikas skolu, Lizuma, Lejasciema un Jaungulbenes senioru ansambļiem. Piedalīties ansambļa rīkotajos pasākumos ir aicināti arī tālāki ciemiņi: ansambļi no Kupravas, Baltinavas, Rēzeknes un Aizkraukles.

“Latgalīte” ir kuplinājusi Bānīša pasākumus, Gulbenes pilsētas svētkus, pensionāru padomes rīkotos pasākumus. Daudzus gadus “Latgalīte” kopā ar ansambļiem “Namejs”, “Baltābele” un “Sarma” piedalījās Pensionāru federācijas organizētajā Vidzemes reģiona ansambļu koncertā Salaspilī, tāpat “Latgalīte” ir bijusi regulārs dalībnieks Latgales senioru dziesmu un deju svētkos, kas notikuši Balvos, Viļakā, Preiļos, Rēzeknē, Ludzā, Krāslavā un Daugavpilī. Skatēs ansamblis sācis piedalīties salīdzinoši nesen. Pamatā skatēs iegūti II pakāpes diplomi, bet 2016. gada skatē I pakāpes diploms.

“Latgalīte” apgūst latviešu tautasdziesmas un jaunākās latviešu komponistu oriģināldziesmas, kuras gatavo apriņķa ansambļu skatei, novada senioru koncertiem un pasākumiem, kā arī Gulbenes novada senioru svētkiem.

Ansamblis aicina pieteikties dalībniekus – papildinājums nepieciešams gan pirmajai, gan otrajai balsij.

Kontaktinformācija

Lūcija Hmeļevska: 28643949,