Vadītāja Vija Nurža

Vokālais ansamblis Lejasciemā darbojas jau kopš 1963. gada. Tā pirmais vadītājs bija skolotājs Žanis Pakalns. Daudzu gadu garumā kolektīva vadītāja ir Vija Nurža.

Senioru vokālais ansamblis aktīvi koncertē ne tikai savā pagastā, bet labprāt dodas ciemos pie draugiem daudzos citos Latvijas pagastos. 2013. gadā kolektīvs viesojās Vācijā, 2014. gadā Igaunijā. 2015. gadā kolektīvs aktīvi darbojies, koncertējot savā pagastā, novadā, kaimiņu novadā Alūksnē, arī Ķegumā. 2015. gadā Starpnovadu vokālo ansambļu skatē iegūts I pakāpes diploms, 2016. gadā vokālo ansambļu skatē – II pakāpes diploms. 2017.gada novada skatē - I pakāpes diploms.

2016. gadā vokālais ansamblis piedalījies Vijas Poļakas jubilejas pasākumā, ar novada senioru delegāciju piedalījies Latvijas amatnieku gadatirgū Rīgā. Repertuārā dažādu komponistu sadzīves dziesmas un tautas dziesmas.

Kontaktinformācija

Vija Nurža: 29443941,