Vadītāja Daira Karole

Kolektīva darbības laikā kopš 2000. gada to vadījuši Lūcija Hmeļevska, Vita Poiša, Aivars Bite, Francis Kaminskis, taču tagad ansamblis astoņu dalībnieču sastāvā atkal darbojas Dairas Karoles vadībā. 

Stradu pagasta sieviešu senioru vokālais ansamblis “Baltābele” iet roku rokā ar Stradu pagasta senioru Eiropas deju kolektīvu ar tādu pašu nosaukumu “Baltābele”, un pārsvarā uz visiem pasākumiem kolektīvi dodas kopā. Kolektīvs ir piedalījies novada un senioru svētkos, sadančos un daudzos draudzības koncertos visos novada pagastos, kā arī desmit Latgales novada senioru dziesmu un deju svētkos. Kolektīvs ir uzstājies arī ārpus valsts robežām un sniedzis koncertus ārpus novada robežām – Rīgā, Trikātā, Valkā, Alūksnē, Rēzeknē, Tilžā, Krāslavā, Kārsavā, Preiļos, Daugavpilī, Viļakā, Baltinavā, Lubānā, Cēsīs, Aizkrauklē, Madonā un citur. Vokālais ansamblis “Baltābele” novadu skatēs ir guvis atzīstamus rezultātus – I un II pakāpes diplomus. Ansamblis vairākus gadus piedalās un dzied svecīšu vakaros un kapu svētkos Pededzes kapos.

Kolektīvs ir enerģisks un saliedēts, jo kopā iet gan priekos, gan bēdās!

Repertuārā:

V.Pizāns “Mana tēvzeme”, R.Pauls “Mājas”, R.Pauls “Lakstīgala”, L.Kilupe “Mēs satikāmies ābeļziedos”, Z.Gavrilova “Ābeļziedi baltie”, R.Pauls “Cielaviņa”, M.Kīne “Apturēt lapai”, M.Kīne “Es ticu”, R.Pauls “Mātei”, V.Kaminskis “Ezerzeme”, V.Kaminskis “Mūsu zemīte”, V.Poļaka “Prieka taurenītis”, V.Poļaka “Vidzmeē manā”, V.Poļaka “Diedi un dziedi”, V.Aivars “Mēs vēl tiksimies”, A.Altmanis “Ar smaidošu dziesmu”, V.Zilveris “Par sudraba lietām”, dziesma “Vasarai aizejot”, dziesma “mana sēta”, dziesma “Rīts saules staru nes”, M.Lasmanis “Eņģelis”, E.Kalvāne “Kur vēl citur”, dziesma “Vecais gramblers”, dziesma “Visskaistākie vārdi’, latviešu tautasdziesma “Trīcēj kalni, skanēj meži”, latviešu tautasdziesma “Apkārt kalnu saule teka”, latviešu tautasdziesma “Maza, maza tā muižiņa”, latviešu tautasdziesma “Mazs bij tēva novadiņis”, latviešu tautasdziesma “Viju, viju, nenoviju”, latviešu tautasdziesma “Kas kaitēja man dzīvoti”, latviešu tautasdziesma “Caur sidraba birzi gāju”, latviešu tautasdziesma”Ak, pavasar, ak, pavasar”, I.Krastiņa “Pededzei”, R.Pauls “Kamolā tinēja”, dziesma “Jaunība”, dziesma “Olūteņam”, dziesma “Likteņa svečturis”, dziesma “Tad, kad latvieši iet Dievu lūgt”, dziesma “Atvasara”, dziesma “Baltais ceriņzars”, un ļoti daudz citas dziesmas.

Kontaktinformācija

Mārīte Cine: 22489847