Vadītāja Gunta Apine

atminu

Kolektīvs ar pārtraukumu darbojas no 2000.gada. Pirms vokālā ansambļa vadību uzņēmusies Gunta Apine, kolektīvu vadījis Juris Dārznieks. Ansamblis “Atmiņu lietus” apvieno septiņas līdz deviņas dziedātājas.

Ansamblis piedalās Tirzas kultūras nama pasākumos, novada skatēs, kā arī sadraudzības koncertos citos pagastos un novados. Dziedātājas katru gadu piedalās arī Gulbenes novada senioru pasākumos.

Ansambļa sasniegumi Gulbenes novada vokālo ansambļu skatēs: 2014.gadā II pakāpe (36 p.), 2015.gadā II pakāpe (37.84 p.), 2016.gadā II pakāpe (37.84 p.), 2017.gadā I pakāpe (40.5 p.).

Repertuārā: „Visas upes klusi tecēj”, „Pavasara dziesma”, „Tad, kad Latvieši iet Dievu lūgt”, „Logā līkst ceriņi zili”, „Man dzīvē šai laimējies ļoti”, „Kādi rīti”, „Vītoliņš”, „Kam esi tu”, „Sanākam dziesma”.

Kontaktinformācija  

Gunta Apine: 22359814

Alda Alberte: 26954829,