Vadītāja Zigrīda Imanta Kručena

odz

“Odziņas” Tirzas kultūras namā darbojas no 2009.gada. Kolektīvu pirms Zigrīdas Imantas Kručenas  vadījušas Līga Kļaviņa, Kristiāna Krieva, Inga Zomerovska. “Odziņās” dzied sešas līdz deviņas jaunietes, kuras aktīvi piedalās Tirzas kultūras nama pasākumos, novada skatēs, kā arī sadraudzības koncertos citos pagastos un novados.

Panākumi skatēs: 2012.gadā II pakāpe (38.5 p.), 2013.gadā II pakāpe (37 p.), 2014.gadā I pakāpe (40 p.), 2015.gadā I pakāpe (40 p.), 2016.gadā I pakāpe (40.19 p), 2017.gadā II pakāpe (38.93 p.).

Repertuārā: „Vēl ir laiks”, „Gaisu šķīru dziedādama”, „Aijā, manu skaņu balsu”, „Šī zeme laimīgā”, „Šī zeme laimīgā”, „Kļavas lapa lielījās”, „Mazā bilžu rāmītī”, „Auga, auga rūziņa”, „Saules meitas jūru brida”, „When I fall in love”.

 

Kontaktinformācija 

Alda Alberte: 26954829,