Vadītājs Emīls Rusovs

namejs16

Vīru vokālais ansamblis „Namejs”aizvadījis 18. dziedošo sezonu. Ansambli izveidojis un 15 gadus vadījis Edgars Mārtinsons, pēc tam to vadījušas Rita Vēverbrante, Santa Kalniņa, Ligita Plešanova - Jarusova. Ansamblī aktīvi darbojās 7 vīri, uzstājoties gan senioru konferencēs, piemiņas pasākumos un citu kolektīvu jubilejas pasākumos. Ar savām dziesmām kolektīvs kuplinājis novada pašdarbības kolektīva “Baltābeles”, līnijdeju grupas “Raganiņas”, vīru vokālā ansambļa “Retro”, senioru kora “Atbalss” jubilejas koncertus. 2015./2016. gada sezonā “Namejs” starpnovadu vokālo ansambļu skatē ieguva I pakāpes diplomu. Savukārt 2. kārtā, kas notika Madonas Mūzika skolā, ieguva II pakāpes diplomu.

Ansambļa repertuārā latviešu tautasdziesmu apdares, latviešu un ārzemju autoru dziesmas, vadītājas aranžijas. Vokālais ansamblis guvis arī jaunu pieredzi, gatavojoties Imanta Ilgaža dziesmu koncertam, dziedot citā žanrā ar elektroniskās mūzikas instrumentālu pavadījumu.

Kontaktinformācija

Ineta Meldere: 20244882,