Vadītāja Zigrīda Imanta Kručena

ason1610

Beļavas sieviešu vokālais ansamblis ,,Asonanse” savu darbību uzsāka 2013. gada oktobrī, vadītājs Jānis Bokalders. “Asonansē” J. Bokaldera vadībā tika izdziedātas gan latviešu tautasdziesmas, gan R. Paula, I. Žinduļa un paša vadītāja komponētās dziesmas. 2015. gadā par ansambļa vadītāju sāka strādāt Astra Zvirbule, savukārt 2017. gadā par vadītāju kļuva Zigrīda Imanta Kručena.

Laika gaitā “Asonansei” ir izveidojusies sadarbību ar Alūksnes novada Ilzenes pagasta jaukto vokālo ansambli “Olivers”, dziedātāji aktīvi piedalās ne tikai sava pagasta pasākumos, bet labprāt koncertē visā novadā un citos novados. 2014. gada augustā ansamblis uzstājās kordiriģentu brāļu Kokaru ekspozīcijas atklāšanas pasākumā Ozolkalnā. 2016. gadā Gulbenes novada vokālo ansambļu skatē kolektīvs ieguva II pakāpi, 2017.gadā I pakāpi.

Repertuārs:

“Taurenis” (G. Račs/J. Lūsēns), “Aiz kalniņa miežus sēju” (Latv. t. dz.), “Atceries savu rudzu lauku” (J. Reihlers/I. Nereta), ,”Sauc atpakaļ” (N. Zušs), “Pūti, pūti ziemelīti” (M. Zālīte/U. Marhilevičs), “Skolas valsis” (I. Tora/I. Nereta), “Friča Bārdas motīvs” (J. Peters/R. Pauls), “Stūru stūriem tēvu zeme” (Latv. t. dz.), “Baltais solījums” (M. Kīne), “Es atnācu uguntiņu” (Z. Liepiņš), “Sarkandaiļa roze auga” (Latv. t.dz.), “Tik un tā” (U. Stabulnieks), “Uzdāvini man stundiņu saules” (M. Kīne).

Kontaktinformācija

Sarmīte Viduce: 25413669,