Vadītāja Dzintra Kokoreviča

Gulbenes kultūras centra deju kolektīvs “Draiskuļi” darbojas no 2002. gada. Pirmā bērnu deju kolektīva “Draiskuļi” vadītāja bija Dainuvīte Putniņa, bet no 2003. gada to vada Dzintra Kokoreviča. Sastāvs ar gadiem mainās, jo bērni kolektīvā sāk dejot no 1. līdz 6. klasei, šobrīd “Draiskuļos” dejo 4. līdz 5. klases bērni. Vidēji dalībnieku skaits kolektīvā svārstās no 16 līdz 22 dejotājiem.

 Skolēnu tautisko deju kolektīvu skatēs novadā “Draiskuļi” vienmēr ieguvuši augstu vērtējumu – I pakāpi, bet 2016. gada Gulbenes novada tautisko deju kolektīvu skatē kolektīvs ieguva laureātu titulu. “Draiskuļi” regulāri piedalās Gulbenes vidusskolas un kultūras centra pasākumos un koncertos, Gulbenes novada skolēnu tautisko deju sadančos, piedalījušies arī XI Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos Rīgā, skolēnu tautas deju festivālos „Latvju bērni danci veda” Krāslavā, Balvos, Jēkabpilī un Ludzā. Visi bērni, kuri ir dejojuši “Draiskuļos”, pēc rakstura pilnībā atbilst kolektīva nosaukumam, jo ir draiski, jautri un nebēdnīgi!

“Draiskuļi” apgūst dažāda rakstura dejas. Repertuārā ir tautiskās dejas, kas tiek izvēlētas, vadoties pēc Latvijas Skolu jaunatnes Dziesmu un Deju svētku un skolēnu tautas deju festivāla “Latvju bērni danci veda” koprepertuāra , pievienojot arī vēl citas dejas ar jautru noskaņu. Kolektīvs labprāt dejo horeogrāfu Taigas Ludboržas, Ilutas Mistres un Artas Melnalksnes dejas.

Kontaktinformācija

Dzintra Kokoreviča: 29179143,