Vadītāja Zaiga Mangusa

liten 16

Kolektīvs Litenes tautas namā darbojas no 2003. gada un ik gadu novada deju skatēs uzrāda labus rezultātus. 2015. gadā un 2016. gadā “Litenietis” par sniegumiem skatēs ieguvis augstākās pakāpes diplomus, 2017.gadā I pakāpi. Kolektīvs uzstājies pagasta, novada pasākumos, viesojies Balvu, Alūksnes, Līvānu, Preiļu, Ķekavas novadā, dejojis Polijā un Krievijā, piedalījies trīs dziesmu un deju svētkos.

“Litenieša” repertuāru galvenokārt veido ātras, azartiskas dejas, kas vislabāk raksturo jauniešus. Iestudētas daudzas J. Purviņa un J. Ērgļa dejas, piemēram, ''Sasala jūrīna'', ''Es izjāju prūšu zemi”, “Mūžīgi laimīgi'', ''Gauja nesa sudrabiņu'' u.c. Tāpat iestudētas arī jaunrades dejas, piemēram, S. Purmales ''Laivinieka meita'', J. Vilcāna ''Precinieki'', L. Freimanes ' Tautiets mani pavadīja'' u.c.

Kontaktinformācija

Zaiga Mangusa: 29127899,

Maija Leimane: 29119765,