Vadītāja Dina Markova

Kolektīvs “Ratenieki” darbojas no 2013. gada. “Ratenieki” daudz koncertē pagastā un novadā, kā arī viesojušies Balvu, Alūksnes, Kārsavas, Rugāju, Smiltenes novados. 2015. gada novada tautisko deju skatē iegūts II pakāpes diploms, savukārt 2016. gada, 2017.gada skatēs I pakāpes diploms.

Repertuārā tādas dejas kā S. Laurinovičas “Es kādreiz Talsos aizbraucu”, S. Spingas “Pavāru kuplejas”, A. Baumanes '”Rozamunde”, G. Skujas “Odums” u.c.

Kontaktinformācija

Maija Leimane: 29119765,