Vadītāja Iveta Eiduka

Kolektīvs Ivetas Eidukas vadībā darbojas no 2012. gada. Dejotāji izdejo dejas, kas patīk gan pašiem, gan skatītājiem, apgūstot arī Dziesmu un Deju svētku repertuāru. Kolektīvs piedalās gan Tirzas kultūras nama pasākumos, gan novada skatēs, kā arī sadraudzības koncertos citos pagastos un novados. Dejotāji bijuši sadraudzības koncertā Polijā.

Deju kolektīvu sasniegumi Gulbenes novada skatēs: 2012. gadā II pakāpe (36.89 punkti), 2013. gadā I pakāpe (40.1 punkti), 2014. gadā II pakāpe, 2015. gadā II pakāpe (39.5 punkti), 2016. gadā Augstākā pakāpe (45.7 punkti), 2017.gadā II pakāpe.

Repertuāra dejas: "Es kādreiz Talsos aizbraucu", "Odums", "Sābru dancis", "Līgo danči", "Kad tie zēni Prūšos gāja", "Pierīgas danči", "Jūrmalnieks", "Rūnu raksti", "Tai mazā krodziņā", "Sendienu valsis", "Induļa žigliņš", "Vecais Taizels", "Visam cauri iet", "Ābrama polka" , "Es bij puika", "Kreicburgas polka", "Līgo kuģīts jūriņā", "Līkums pie līkuma", "Palaid puķīti pa dambi", "Lepna ,lepna tā pļaviņa", "Vai domāji, vai cerēji", "Kūmas", "Iebrauca saulīte".

Kontaktinformācija

Iveta Eiduka: 26407901,

Alda Alberte: 26954829,