Vadītāja Dace Freimane

Stradu pagastā 2017.gadā darbību uzsāka jauniešu tautisko deju kolektīvs "Zeija".

Savā pirmajā skatē - Gulbenes novada jauniešu, vidējās paaudzes un senioru tautisko deju kolektīvu skatē 2017.gadā - Stradu pagasta jauniešu deju kolektīvs “Zeija” ieguva I pakāpes diplomu un 43 punktus.

 

Kontaktinformācija

Dace Freimane: 26161076