Vadītāja Biruta Tropa

ligo b

Teātra grupa darbojas kopš 2009. gada, tajā piedalās 10 pagasta bērni vecumā no 8 līdz 13 gadiem. Līdz 2016./2017.gada sezonai studiju vadīja Kristīne Bekmane, taču tagad bērni darbojas Birutas Tropas vadībā. Kolektīvs gatavo nelielas izrādes Ziemassvētku, Lieldienu, Ģimenes dienas pasākumiem, piedalās arī dažādos Līgo kultūras nama organizētajos tematiskajos pasākumos. Repertuārā uzvedums “Gražīgais Ziemassvētku vecītis”, “Garauša nedarbi” un “Naudas rakšana”.

Kontaktinformācija

Kristīne Bekmane: 29337845,