Vadītāja Ilvita Kļaviņa

 

Kolektīvs darbojas kopš 1999. gada 1. oktobra. Pirmā režisore Edīte Siļķēna (1999.-2004. g.) iestudējusi tādas lugas kā R. Blaumanis “No saldenās pudeles”, E. Bahs “Spāniešu muša”, E. Vulfs “Līnis murdā”. Otrā amatierteātra režisore Astrīda Vilciņa (2005.-2010. g.) iestudējusi darbus: R. Blaumanis “Zagļi”, M. Rītupe “Es pazinu tēva sētu”, V. Rūmnieks “Brēmenes muzikanti”, K. Čapeks “Kā top izrāde”, A. Banka “Sausā lapa”. Režisores Ilvitas Kļaviņas (kopš 2010.g.) iestudētās lugas: E. Zālīte “Bīstamais vecums”, H.K. Andersens “Sniega karaliene”, J. Jurkāns “Vistas”, A. Banka “Visi radi kopā”, E. Labišs “Briesmu darbi Lursīna ielā”, M. Zīle “Trīs košas dāmas”, Z. Pamše “Otra pusīte”.

Kolektīvā pašlaik darbojas 7 dalībnieki, kuri rod prieku, izdzīvojot dažādas krāšņas lomas. Tiek svinētas dzimšanas dienas, vārda dienas, kā arī Ziemassvētki. Amatierteātris “Spēle” aktīvi piedalās Stāmerienas pagasta pasākumos, kā arī regulāri dodas viesizrādēs un piedalās amatierteātru skatēs.

2015./2016. gada sezonā amatierteātris “Spēle” ar M. Zīles lugu “Trīs košas dāmas” piedalījās Vidzemes reģiona amatierteātru skatē Valkas novada Lugažu pagastā, iegūstot II pakāpes diplomu.

2016./2017.gada sezonā Stāmerienas teātris iestudēja kopīgu izrādi ar Litenes tautas nama amatierteātri - Ādolfs Alunāns “Seši mazi bundzenieki” (režisore Ilvita Kļaviņa).

 

Kontaktinformācija

           Ilvita Kļaviņa: 28348776,