Diriģente Gunta Apine, kormeistare Inga Zomerovska, koncertmeistare Līga Kļaviņa

Koris darbojas no 2003.gada. Kori vadījis ir Edgars Mārtinsons, Kristiāna Krieva. “Tirzmalietes” piedalās Tirzas kultūras nama pasākumos, skatēs, dziesmu svētkos, kā arī sadraudzības koncertos citos pagastos un novados. Dalībnieku skaits korī svārstās no 18 līdz 35 dziedātājām.

Pēdējo gadu koru skatēs “Tirzmalietes” pamatā ieguvušas II pakāpes diplomus.

Kora repertuārā: „Sprīdītis Rīgā”, „Laternu stundā”, „Nu zied ievas ābelītes”, „Zvani”, „Lūgšana”, „Es bij meita, man bij vara” u.c. kora repertuāra dziesmas, tautas dziesmas.

Kontaktinformācija

                Gunta Apine: 22359814

                Alda Alberte: 26954829,