Diriģents Jānis Āboliņš, kormeistars Emīls Rusovs, koncertmeistare Līga Kļaviņa

 

Lizuma jauktais koris Lizuma kultūras namā mainīgā sastāvā darbojas no 1992. gada. Kora dziedāšanas tradīciju vēsture Lizumā aizsākušās jau 1880. gadā. Koris katru gadu sagatavo Ziemassvētku programmu, piedalās Lizuma pagasta un Gulbenes novada, Latvijas Nacionālā kultūras centra organizētajos pasākumos un starptautiskos pasākumos, uzstājies sadraudzības pilsētās Rouge (Igaunija), Rietavas (Lietuva), Mažeiķi (Lietuva), Čehijā un Austrijā. Katru gadu Lizuma koris pie sevis uzņem dziesmu draugus, sniedzot koncertus ar augstu māksliniecisko baudījumu klausītājiem un izpildītājiem. Ar krāšņiem koncertiem svinēta kora 5 un 20 gadu jubileja. Koris piedalījies visos dziesmu un deju svētkos, sākot no tā dibināšanas gada. 2015. gadā un 2017.gadā Balvu, Alūksnes un Gulbenes starpnovadu skatē iegūts II pakāpes diploms, 2016. gadā I pakāpes diploms.

Kontaktinformācija

Elita Dūte: 29477005,