Diriģente Māra Mezīte

Jauktais koris dibināts 1984.gada 8.decembrī ar sākotnējo nosaukumu “Gulbenes skolotāju koris”. Kora pirmais diriģents bija Uldis Kokars. No 1991. gada kori vadīja diriģente Austra Veikšāne, kuras laikā koris piedalījies koncertos, konkursos un festivālos daudzās Eiropas valstīs – Dānijā, Itālijā, Lielbritānijā, Vācijā, Zviedrijā . No 2002.gada kora diriģente ir Māra Mezīte, savukārt no 2004. gada koris ieguvis savu nosaukumu “Harmonija”. Koris piedalījies visos Latviešu Vispārējos Dziesmu un deju svētkos, skatēs iegūstot gan I pakāpes, gan II pakāpes diplomus.

Korim izveidojusies draudzība ar Madonas, Cesvaines, Jaunpiebalgas, Baltinavas koriem un Smiltenes jaukto kori “Pakalni”. Katru sezonu kolektīvs rīko kopīgus draudzības koncertus ar kādu no koriem. Koris “Harmonija” apguvis plašu garīgās mūzikas programmu, tāpēc par tradīciju kļuvusi koncertēšana Ziemassvētkos kādā no Gulbenes novada dievnamiem. 2005. gadā koris ierakstīja disku “Tā es tevi mīlēšu”. Kora dalībnieki ar prieku piedalās visos Gulbenes novada pasākumos. Jāuzsver, ka “Harmonijas” kolektīvs ir ļoti draudzīgs, atraktīvs, darboties gribošs un varošs, tāpēc ik gadu ar nepacietību gaida jaunus kora dalībniekus.

Kontaktinformācija

                Māra Mezīte: 26477464,