Vadītāja Sarmīte Muižniece

galg 16 Lietišķās mākslas pulciņš darbojas no 2009. gada. Pulciņā darbojas 8 dalībnieces. Tiek piedāvāta iespēja nodarboties ar adīšanu, mašīnadīšanu, tamborēšanu, izšūšanu, šūšanu, tapošanu, tekstilmozaīku veidošanu u.c. rokdarbu veidiem. Pulciņš regulāri rīko izstādes pagastā, bet dalībnieces gatavo darbus un piedalās arī novada izstādēs. Dalībnieces savas prasmes papildina dažādos kursos un lekcijās. Lietišķās mākslas kolektīvs kopīgi apmeklē izstādes.

Kontaktinformācija

Sarmīte Muižniece: 26371735,