Vadītāja Ligita Lapsa

Kolektīva mājvieta ir Daukstu skola. Kaut arī 2016. gada jūlijā Daukstu skola beidza savu pastāvēšanu, kolektīvs savas telpas saglabājis. Pulciņā darbojas 10 dalībnieces un apgūst visdažādākās tehnikas- pērļošanu, batikošanu, zīda apgleznošanu, adīšanu, tamborēšanu, aušanu uz lielajām un mazajām stellēm. Dalībnieces Daukstēs ar rokdarbiem brīvajos vakaros ir nodarbojušās izsenis, bet, sanākot kolektīvā, “Atspolīte”, darbojas kopš 2010. gada. Dalībnieces pašas rīko darbu izstādes pagastā un piedalās novada rīkotajos pasākumos.

Kontaktinformācija

Anda Krima: 26194758,