Vadītāja Ligita Lapsa

Kolektīvs darbojas no 2008.gada. No 2013.gada dalībnieces strādājušas Venerandas Dārznieces vadībā, taču 2017.gadā par kolektīva vadītāju kļuvusi Ligita Lapsa.

“Rasas” dalībnieku sastāvs ir stabils, kolektīvā aktīvi darbojas astoņas rokdarbnieces. Interešu klubā dalībniekiem ir iespēja realizēt visdažādākās ieceres un darbus. Dalībnieces auž uz stellēm, tamborē, ada, tapo, dalās ar dažādiem padomiem dārzkopībā, kopīgi apmeklē iedvesmojošas vietas un uzkrāj jaunas zināšanas. Dalībnieces nereti piedalās arī dažādos labdarības projektos, piemēram, adot zeķes deju kolektīviem vai bērnu namiem.

Reizi gadā dalībnieces savus darbus izstāda publiskais apskatei novada vai pagasta pasākumos.

 

Kontaktinformācija

Anna Rone: 2939841