Vadītāja Laila Ķiploka

lmozo

Jauniešu lietišķās mākslas pulciņš Beļavas pagasta Ozolkalnā darbojas no 2012. gada rudens. To apmeklē meitenes no 12 gadu vecuma. Izgatavo dažādas grūtības pakāpes darbus, vadoties pēc vēlmēm un jaunākajām tendencēm lietišķās mākslas jomā. Pulciņā filcē, pērļo, dekupē, batiko, mezglo kā arī ada un tamborē. Dalībnieces piedalās pieredzes apmaiņas braucienos, kā arī vasarā rīko mācību ekskursiju - plenēru vairāku dienu garumā.
Ar pulciņa izgatavotiem darbiem piedalās novada rīkotajās izstādēs, darbojas radošajās darbnīcās pagastā un novadā.

 

Kontaktinformācija

            Jānis Skopans: ; 25417738