Vadītāja Marita Mūrniece

Vadītāja Marita Mūrniece vada trīs Gulbenes kultūras centra popgrupas dažādiem vecumposmiem. Popgrupas “Pipari” vecākā grupa darbojas kopš 2010. gada, tajā iesaistās desmit 11 - 15 gadus veci dalībnieki. Savukārt “Piparu” jaunākā grupa savu darbību uzsākusi 2014. gadā, un tajā darbojas četri 7 – 9 gadus veci dalībnieki. Kopš 2015. gada pieci 4 – 6 gadus veci bērni darbojas popgrupā “Pipariņi”.

Bērnu popgrupās “Pipariņi” un “Pipari” apgūst pirmās vokālās iemaņas, elpošanas, skaņas veidošanas un ritma vingrinājumus, mācās savienot dziedāšanu ar kustībām, pilnveido prasmi dziedāt ar mikrofonu. Repertuārā galvenokārt ir latviešu tautasdziesmas, kā arī latviešu un ārzemju autoru dziesmas. Visu trīs popgrupu dalībnieki regulāri piedalās novada un ārpusnovada pasākumos, ir guvuši labus rezultātus un lielisku pieredzi. Skolotāju īpaši priecē kopīgie braucieni, atsaucīgie vecāki un, protams, talantīgie bērni.

Kontaktinformācija

Marita Mūrniece: 26173045,