Vadītājs Osvalds Drancāns

lizum pop

Popgrupa dibināta 2005. gadā. Dziedātāji piedalījušies Ziemassvētku egles iedegšanas pasākumos, bērnu un jauniešu popgrupu festivālā “Brūklenīte”, dziedāšanas svētkos “Mirdz mana dziesma” Rankā, pašdarbības sezonas atklāšanas un noslēguma pasākumos Lizumā, senioru Ziemassvētku pasākumos. Gatavojoties XI Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkiem, popgrupa skatē ieguva II pakāpes diplomu. Popgrupa sagatavo repertuāru atbilstoši pasākumiem.

Kontaktinformācija

Elita Dūte: 29477005,