Mākslinieciskais vadītājs Osvalds Drancāns

lidu16 Lizumā deju mūziku spēlējuši jau 19. gs. beigās, pūtuši ragu mūziku. Ejot laikam, pūtēju orķestri nomainījuši estrādes ansambļi. Deju grupas Lizumā bijušas diezgan daudz, jo muzikantu mums nav trūcis. Pēdējos desmit gadus kultūras namā muzicē grupa Osvalda Drancāna vadībā, kura izpilda viņa sarakstītās dziesmas. Grupa nepārtraukti mainās un attīstās, ar pašreizējo nosaukumu grupa darbojas no 2014. gada. Ar savu dziesmu izpildījumiem grupa “Līdums” priecē lizumniešus dažādos pasākumos un deju vakaros. Ir pieprasīti muzikanti arī nelielos pasākumos citur. Grupa piedalījās Danču muzikantu saietā Rožupē 2014. gadā, ieguva I vietu un galveno balvu.

 Grupā muzicē Osvalds Drancāns (taustiņi un balss) un Sandra Rakauska (balss).

Grupa gatavo deju mūzikas programmas atpūtas un senioru godināšanas jubileju pasākumiem.

Kontaktinformācija

Elita Dūte: 29477005,