LAUREĀTI 2012

Nominācija

Laureāts

Balva

Novada labākais kultūras pasākums / projekts

Latvijas skolu jaunatnes tautas deju festivāls

"Latvju bērni danci veda"

Ilze Muceniece -   glezna "Mežs"

Novada kultūras sponsors / mecenāts

Aldis Spalviņš,

AS " Rankas piens"

Viktors Bogdanovs -

kokā veidota balva "Gulbju deja"

Novada Gada cilvēks kultūrā

Antra Sprudzāne

Rasma Pušpure -

     metālmākslas balva "Pērles"

Mūža ieguldījums kultūrā

Austra Brūvere

Lidija Kazāka - austs plecu lakats

Gada pasākums

kultūras / tautas namā

Pededzes svētki

"Atceries Pededzes krastus"

Ingrīda Magone- keramikas šķīvis

Gada kultūras darbinieks

Gaida Vīksniņa

Dārta Dikmane -

glezna "Pievakarē"

Gada mūzikas

koncerti/ konkursi/ projekti

Gulbenes kultūras centra pūtēju orķestra 10 gadu jubilejas koncerts

„Pirmie 10 soļi no piano līdz forte”

Evita Rusova -   glezna "Iela"

Gada mūzikas pedagogs/mūziķis

(par ieguldījumu mūzikas attīstībā)

Lidija Musajeva

Sandra Dikmane -

fotogrāfija uz audekla   "Rīts"

Gada novada literāts

(labākā dzeja/proza -  labākais izdevums / grāmata)

Dzejoļu krājums "12 mūsējie"

Ilvija Juškevica-

glezna "Dabas spēks"

Gada bibliotekārs

Sabīne Jefimova, Solvita Lībere un Anita Rauza

Laimdota Kliesmete -

trīs daļu trauku komplekts

Gada vizuālās mākslas izpausmes/izstādes/

projekti

Sandra un Dārta Dikmanes,

sienas gleznojums

"Es zinu, kā roze plaukst"

Antras Augustinoviča -

dekors no pērlītēm

Gada mākslas pedagogs/mākslinieks

Laimdota Kliesmete

Patrīcija Brekte -

grafiku "Fabrika"

Gada amatiermākslas   kolektīvs

Gulbenes kultūras centra jauniešu tautisko deju kopa "Zelta Rūsiņš"

Ingrīda Magone -

keramikas šķīvis

Gada amatiermākslas kolektīva vadītājs

Dainuvīte Putniņa

Ilona Brekte -

akvarelis "Cīnijas"

Gada jaunais amatiermākslas

kolektīvs /vadītājs

Lejasciema vokāli instrumentālais ansamblis „Vārti vaļā”,

vadītāja Inga Deigele

Aisma Graumane-

glezna "Gulbenei"

Veiksmīgākā izstāde/projekts muzejā

"Dzīve kā košums" , Tautas lietišķās mākslas studijas "Sagša" 60 gadu jubilejas izstāde

Antra Augustinoviča -

dekors "Bāka"

Gada muzejnieks

Anatolijs Savickis

Ģirts Jogurs -   glezna "Eksotika"

Ineses Stalidzānes naudas balvu jeb Inesītes balvu saņēma Anita Birzniece.