Gulbenes novada svētkiem radītie vides objekti un kompozīcijas dabā „Ziedu un cilvēku likteņi" pēc A.Sakses „Pasakas par ziediem" motīviem.
Radi savu puķi. Novada amatnieku un lietišķās mākslas meistaru radošās darbnīcas.
Meža tehnika. Meža izstrādes tehnika darbībā un sacensība „Zini savu mēru!".
Medību trofejas. Ziemeļaustrumu virsmežniecības medību trofeju izstāde.
Koncertuzvedums „Ciems starp divām upēm".
Koku stādīšana. Gulbenes novada pārvalžu dāvana Lejasciemam – dekoratīvie stādi.
Gājiens. Svētku gājiens „Taures skan, zeme rīb – med(i)nieki lepni brauc!".
Dubļu futbols.
Deju koncerts. Novada skolu tautisko deju koncerts „Kas mežā braksķināja".
Dažādas aktivitātes. Koka spēles, ielu vingrošana, loka šaušana, mini zoo, Meža brīnumainā dzīve, Meža loterija, novada literātu tikšanās.

J.Igaviņa