28.jūlijā Novadnieku dienu 2017 ““GULBENES NOVADS.SAKNES.PIEDERĪBA” ietvaros no pulksten 16:00 dažādās vietās Gulbenē pulcēsies aizsardzības, ekonomikas, uzņēmējdarbības, izglītības, sporta, kultūras, mākslas, mūzikas, komunikāciju, politikas, reliģijas, uzņēmējdarbības, medicīnas, sociālās, jurisprudences, dzelzceļa un lauksaimniecības nozares speciālisti, lai satiktos, dalītos pieredzē, kā arī veidotu kopīgu interešu platformu nozaru perspektīvai Gulbenes novadā. Šajās tikšanās vietās laipni aicināts un gaidīts ir ikviens iedzīvotājs, kas ir saistīts vai kuru interesē kāda no minētajām nozarēm. Tikšanās būs interesantas, dzīvīgas, saturiski bagātas un rezultatīvas.

29.jūlijs – atvērto durvju dienas pagastu un pilsētas iestādēs un uzņēmumos. Vai atceries savu pirmo skolu? Kas mainījies tavā dzimtajā pagastā? Kā šodien dzīvo šejienieši? Uz šiem un citiem jautājumiem ikviens atbildes varēs saņemt 29.jūlija pēcpusdienā, dodoties uz izvēlēto pusi (transports tiks nodrošināts).

Izvēlies savu nozari, pagastu/pilsētu, ko vēlies apmeklēt, un reģistrējies Novadnieku dienām 2017!

 

Aizsardzības nozares profesionāļi un interesenti ir aicināti uz diskusiju “Drošība novadā, valstī un pasaulē”, kas notiks Gulbenes kultūras centra 3.stāva zālē (O.Kalpaka iela 60). Runāsim par to, cik droši jūtamies un varam justies savās mājās, uz ielas, darba vietā, dažādos pasākumos Tāpat mēģināsim rast atbildi, kā pasaules un valsts politika ietekmē mūsu dzīvi Gulbenes novadā. Vairāk informācijas: Guna Švika, tālr. t. 64474916, m.t. 29495606, e-pasts: .

Ar izglītības nozari saistītie šejienieši un ciemiņi tiek gaidīti Gulbenes vidusskolas 4.stāva zālē (Skolas iela 12). Sarunas tēma - ″Skola un klase šodien″. Tikšanās laikā būs prezentācija par situāciju izglītības jomā novadā. Savukārt Gulbenes novada valsts ģimnāzijas klašu telpās (Skololas iela 10) varēs darboties praktiski četrās sekcijās: dabaszinātnes, robotikas, kulturoloģijas, Latvijas un valodas. Tikšanās noslēgumā ″Kafija un saruna ar direktoru″ jeb iespēja uzdot jautājumus lielāko novada skolu direktoriem.

Vairāk informācijas: Arnis Šķēls, tālr. t. 64497722, m.t. 29343189, e-pasts: .

Sporta nozares interesenti aicināti uz tikšanos “Novads, kur sporto visi”. Vispirms tiks skatīts rekonstruētā stadiona skrejceļš , apmeklēts Gulbenes sporta centrs (Skolas iela 12 A), kurā notiks prezentācija par sportu Gulbenes novadā, būs jauno sportistu priekšnesumi un sarunas par un ap sportu.Vairāk informācijas: Arnis Šķēls, tālr. t. 64497722, m.t. 29343189, e-pasts: .

Ekonomikas un uzņēmējdarbības nozares pārstāvji tiksies Gulbenes 2.vidusskolā (Līkā iela 21), lai dalītos pieredzē un rastu atbildes uz jautājumiem: Kā veicināt uzņēmējdarbības izaugsmi novadā? Kā iemācīties uzdrīkstēties? Kā pārvērst zināšanas naudā? Par veiksmes stāstiem un to darbības modeļiem būs iespēja pārliecināties, viesojoties konkrētos uzņēmumos.

Vairāk informācijas: Lienīte Reinsone, tālr. 64497731, m.t.26498965, e-pasts: .

Vai Latvija ir tiesiska valsts? Kāpēc daudzi cilvēki netic tās tiesiskumam? Par šiem un citiem jautājumiem Gulbenē runās jurisprudences nozares pārstāvji. Ticības atjaunošana tiesiskai valstij un tās uzturēšana sabiedrībā ir jebkuras Latvijas valsts amatpersonas pienākumos.

Vairāk informācijas: Vita Kravale, tālr. 64497712, m.t. 29108218, e-pats: .

Kultūras, mākslas, mūzikas un komunikāciju nozares darbinieku tikšanās moto: „Remdena sabiedrība, remdena māksla, remdenas domas, remdenas jūtas, remdena dvēsele – kas tā par neizturami riebīgu līķu kambara smaku! Māksla beidzas tur, kur remdenība sākas. Mākslai vajag liesmot un degt – tikai tad tā ir māksla. ”/Jūlijs Madernieks/

Ar sapni attīstīt un pilnveidot savu dzimto vietu tiksimies, uzklausīsim viens otru, diskutēsim, sapņosim kopā.

Tikšanās vieta: Gulbenes vēsturiskajā centrā pie Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeja, Brīvības iela 10, Gulbene.

Vairāk informācijas: Antra Sprudzāne, tālr. 29491582, e-pasts: .

Divu smagsvaru - politikas un reliģijas nozares speciālisti aicina uz diskusiju “Mēs Gulbenes novadam”, kas notiks Gulbenes novada domes telpās (Ābeļu iela 2). Runāsim par to, kas mums katram ir Gulbenes novads, ko es zinu par Gulbeni, kādu es vēlētos redzēt Gulbeni un ko es varu dot Gulbenei.

Kontaktinformācija: Raitis Apalups, t. 28360286.

Gulbene izsenis zināma kā dzelzceļa un dzelzceļnieku pilsēta. Likumsakarīgi, ka dzelzceļa nozares profesionāļi tiek aicināti Gulbenes dzelzceļa stacijas depo (Viestura iela 16 G). Vispirms skatīsim brīnišķīgo dzelzceļa ēku, ko vasarā aplūko vairāki tūkstoši ekskursantu, tad dosimies uz depo un visbeidzot dalīsimies domās par dzelzceļa nākotni kā Gulbenē, tā Latvijā.

Vairāk informācijas: Raitis Melderis, t. 20228884, e-pasts: .

Sociālās un medicīnas nozares interesenti gaidīti SIA "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība" Gulbenē, Upes ielā 1. Vairāk informācijas: Jānis Antaņevičs, t.29463425, e-pasts: .

Savukārt ikviens lauksaimnieks laipni gaidīts ar šās nozares teltī Jaunatnes parkā, lai satiktos, diskutētu, spriestu. Vairāk informācijas: Mudīte Motivāne, t.26238842, e-pasts: .