Organizēt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu,
kā arī aktualizēt informāciju par šīs jomas jautājumiem ir Gulbenes novada domes Īpašumu pārraudzības nodaļas uzdevums.

Lielgabarīta atkritumi, mājsaimniecības elektroniskās iekārtas un būvgruži

Pakalpojumu par lielgabarīta un mājsaimniecības elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanu nodrošina konkrētā teritorijā esošais atkritumu apsaimniekotājs. Lielgabarīta atkritumu izvešana ir maksas pakalpojums. Šo atkritumu izvešana iedzīvotājiem atsevišķi jāsaskaņo ar atkritumu savācēju.

Atkritumu apsaimniekotājam saskaņā ar noslēgto atkritumu apsaimniekošanas līgumu ir jānodrošina iespēja iedzīvotājiem savākt un nodot būvgružus. Iedzīvotājiem un būvdarbu veicējiem pie sadzīves atkritumu apsaimniekotāja jāpasūta būvgružu konteiners vai lielgabarīta būvgružu maiss.

Iedzīvotājam ir iespējams arī pašam nogādāt gan lielgabarīta atkritumus, gan būvgružus atkritumu poligonā, taču arī tas ir maksas pakalpojums.

Atkritumu kompostēšana

Ievērojot normatīvo aktu prasības, iedzīvotājam atļauts kompostēt bioloģiski noārdāmos atkritumus sava īpašuma teritorijā, ja tas nerada draudus cilvēku dzīvībai un veselībai, kā arī personu mantai.

Konteineri dalītajiem atkritumiem

Būsim saimnieciski un dabai draudzīgi – šķirosim un dalīsim atkritumus!

Dalītajiem atkritumiem speciāli izveidotos laukumos ir izvietoti krāsaini konteineri, kas paredzēti stikla, papīra un plastmasas atkritumiem. Šajos konteineros ikviens iedzīvotājs drīkst mest šķirotos atkritumus, un par to nav jāmaksā.

atkrit01

Dalīto atkritumu savākšanas punkti

Gulbenes novada teritorijā ir vairāki dalīto atkritumu savākšanas punkti, kuros iedzīvotāji bez maksas tos var nodot.

Dalīto atkritumu savākšanas punkti pagastos

 1. Beļavas pagasts, Ozolkalna ciems, „Ozolkalna pamatskola" (skolas pagalmā);
 2. Beļavas pagasts, Ozolkalna ciems, „Saules iela 8" (pie kotedžu mājām);
 3. Beļavas pagasts, Beļavas ciems, „Avotu iela 2" (stāvlaukumā pie pārvaldes ēkas);
 4. Beļavas pagasts, Pilskalna ciems, „Kr. Valdemāra pamatskola" (pie daudzdzīvokļu mājām);
 5. Daukstu pagasts, Staru ciems, „Katlu māja";
 6. Daukstu pagasts, Daukstu ciems, „Saulītes" (pie autobusa pieturas);
 7. Daukstu pagasts, Krapa ciems, „Ezīši" (pie daudzdzīvokļu mājas);
 8. Druvienas pagasts, Druvienas ciems, „Pagastmāja" (stāvlaukumā pie pārvaldes ēkas);
 9. Galgauskas pagasts, Galgauskas ciems, „Pagastnams";
 10. Galgauskas pagasts, Rimstavu ciems, „Pamati" (pie bijušā veikala);
 11. Jaungulbenes pagasts, Jaungulbenes ciems, „Pienenīte" (pie daudzdzīvokļu mājas);
 12. Jaungulbenes pagasts, Jaungulbenes ciems, „Lauksaimniecības skola 20" (starp mājām);
 13. Jaungulbenes pagasts, Gulbītis ciems, „Gulbītis" (pie daudzdzīvokļu mājas);
 14. Jaungulbenes pagasts, Adulienas ciems, „Aduliena -1" (pie Sveķu skolas);
 15. Lejasciema pagasts, Lejasciema ciems, „Lejasciema strapgabali" (Lejasciema centra stāvlaukumā);
 16. Lejasciema pagasts, Sinoles ciems, „Staburags" (pie daudzdzīvokļu mājas);
 17. Litenes pagasts, Litenes ciems, „Piviņas" (centrā pie transformatora);
 18. Lizuma pagasts, Lizuma ciems, „Akācijas" (pārvaldes garāžās aiz sporta zāles);
 19. Lizuma pagasts, Velēnas ciems, „ Autoceļš Velēna-Grimnauži-Līkās priedes" (pārvaldes garāžas aiz sporta zāles ziemas periodā);
 20. Līgo pagasts, Līgo ciems, „Kultūras nams";
 21. Rankas pagasts, Rankas ciems, „Rundas" (pie Gatves – 2 malkas šķūnīšiem);
 22. Rankas pagasts, Rankas ciems „Skolas iela" (uz ielas pie lauksaimniecības skolas mājas);
 23. Rankas pagasts, Gaujasrēveļi ciems, „Eglītes" (pie RKF garāžām);
 24. Rankas pagasts, Rēveļu ciems, „Rēveļu saimniecības ēka" (pie Rēveļu ciema ūdenstorņa);
 25. Stāmerienas pagasts, Kalnienas ciems, „Kalnienas klubs" (pie daudzdzīvokļu mājas);
 26. Stāmerienas pagasts, Vecstāmerienas ciems, „Vecstāmeriena" (pie daudzdzīvokļu mājām);
 27. Stāmerienas pagasts, Stāmerienas ciems, „Stāmerienas kapsēta";
 28. Stāmerienas pagasts, Lāčplēši ciems, „Lāčplēši-3" (dzīvojamo māju pagalmā);
 29. Stradu pagasts, Stradu ciems, „Stradu palīgsaimniecība" (dzīvojamo māju pagalmā);
 30. Stradu pagasts, māju Stāķi 15 un Stāķi 16 iekšpagalmā;
 31. Stradu pagasts, māju Šķieneri 8, Šķieneri 9 un Šķieneri 10 iekšpagalmā.
 32. Tirzas pagasts, Tirzas ciems, „Doktorāts" aiz doktorāta ēkas pie malkas šķūņa).

Dalīto atkritumu savākšanas punkti Gulbenē

 • Rīgas iela 58;
 • Rīgas iela 68A;
 • Rīgas iela 51A;
 • O. Kalpaka iela 49;
 • O. Kalpaka iela 70A;
 • Ābeļu iela 8;
 • Ābeļu iela 13;
 • Gaitnieku iela 1;
 • Dīķa iela 1;
 • Upes iela 2;
 • Brīvības iela 14 un 16;
 • Brīvības iela 24;
 • Lazdu iela 11/13;
 • Blaumaņa iela 1A,1B;
 • Vidus iela 7;
 • Līkā iela 10;
 • Līkā iela 21;
 • Viestura iela 20A;
 • Viestura iela 26;
 • Nākotnes iela 2/1 un 2/3;
 • Nākotnes iela 2/5;
 • Nākotnes iela 2/8;
 • Nākotnes iela 4;
 • Skolas iela 5/1;
 • Skolas iela 5/2;
 • Skolas iela 5/8 un 5/9;
 • Skolas iela 10/12;
 • Zvaigžņu iela 14.

Dalītos atkritumus var nogādāt arī uz sadzīves atkritumu poligonu „Kaudzītes" Litenes pagastā.

Nolietotas sadzīves tehnikas pieņemšana Gulbenē

SIA „Alu Metals” Brīvības ielā 77, Gulbenē pieņem nolietotu biroja un sadzīves tehniku, piemēram, datorus, monitorus, printerus, faksa aparātus, televizorus, radioaparātus, ledusskapjus, mikroviļņu krāsnis, gāzes plītis, elektriskās tējkannas, cepešpannas. Par nodoto sadzīves tehniku, kas ir  vairāk kā 100kg, klients var saņem samaksu. Naudu cilvēks saņem tikai ar pārskaitījumu, izmantojot bankas pakalpojumus. SIA „Alu Metals” iepērk arī krāsaino metālu atgriezumus un lūžņus. Nevajadzīgās lietas uz pieņemšanas punktu Brīvības ielā 77 , Gulbene jānogādā pašam.

Tālrunis: 20004604

Zemniekus aicina nodot šķirotus atkritumus

Aicina SIA "AP Kaudzītes"

Bez maksas pieņemsim atsevišķi sašķirotu iepakojumu un saimniecībās uzkrātās plēves.

SIA "AP Kaudzītes" aicina zemniekus uzkrāt un nodot pārstrādei minerālmēslu maisus, dārzniecībā izmantoto plēvi, lopbarības ietinamo plēvi bez sieta, tiem/tām jābūt atbrīvotām no salmu, skābbarības un augsnes atliekām, kā arī tukšās plastmasas kannas.

Nododot sašķirotus atkritumus pārstrādei, jūs bez maksas atbrīvojaties no atkritumiem, kā arī saņemsiet apliecinājumu par videi kaitīgo atkritumu nodošanu otrreizējai pārstrādei, ko nepieciešamības gadījumā varēs uzrādīt kontrolējošajām iestādēm.

Gaidīsim jūs ar sašķirotajiem atkritumiem poligonā „Kaudzītes" Litenes pagastā, Gulbenes novadā, katru darbdienu no 8.00 līdz 16.30.

Informācija aktualizēta 2017. gada jūlijā