mamografs

Uz mamogrāfa pārbaudi izbrauc tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Sievietēm, kuras ir saņēmušas uzaicinājuma vēstuli no Nacionālā veselības dienesta Valsts skrīninga programmas ietvaros, izmeklējums ir bez maksas (uzaicinājuma vēstule ir derīga 2 gadus kopš iesūtīšanas datuma).

Ar ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta norīkojumu, kuram nav līgumattiecību ar Nacionālo veselības dienestu, apmeklējums ir par maksu. Pieraksts notiek pa telefoniem 67 14 28 40 un 27 86 66 55. Sīkāka informācija www.mamografija.lv vai rakstot uz e-pastu .