Deklarēto iedzīvotāju skaits Gulbenes novada pagastos un pilsētā 2011. gada 1. janvārī

Informācija no pilsētas un pagastu pārvaldēm.

Kopā 24714
Gulbene 8630
Beļavas pagasts 1824
Daukstu pagasts 1233
Druvienas pagasts 551
Galgauskas pagasts 710
Jaungulbenes pagasts 1259
Lejasciema pagasts 1760
Litenes pagasts 1119
Lizuma pagasts 1505
Līgo pagasts 434
Rankas pagasts 1551
Stāmerienas pagasts 1130
Stradu pagasts 2021
Tirzas pagasts 987

Iedzīvotāju skaita sadalījums pa vecuma grupām pilsēta un pagastos

Gulbene

Gulbene 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 250 528 2575 406 86 3845
sievietes 242 542 2875 827 299 4785
Kopskaits 492 1070 5450 1233 385 8630

 

Beļavas pagasts

Beļavas pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 65 141 486 133 7 832
sievietes 53 133 542 211 53 992
Kopskaits 118 274 1028 344 60 1824

 

Daukstu pagasts

Daukstu pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 33 77 422 66 13 611
sievietes 26 97 362 90 47 622
Kopskaits 59 174 784 156 60 1233

 

Druvienas pagasts

Druvienas pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 17 52 169 26 2 266
sievietes 15 40 154 60 16 285
Kopskaits 32 92 323 86 18 551

 

Galgauskas pagasts

Galgauskas pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 25 54 212 44 5 340
sievietes 21 64 192 71 22 370
Kopskaits 46 118 404 115 27 710

 

Jaungulbenes pagasts

Jaungulbenes pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 38 78 413 74 7 610
sievietes 29 85 380 114 41 649
Kopskaits 67 163 793 188 48 1259

 

Lejasciema pagasts

Lejasciema pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 57 121 518 111 14 821
sievietes 63 120 480 204 72 939
Kopskaits 120 241 998 315 86 1760

 

Litenes pagasts

Litenes pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 22 56 407 61 17 563
sievietes 28 48 321 121 38 556
Kopskaits 50 104 728 182 55 1119

 

Lizuma pagasts

Lizuma pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 41 105 506 78 11 741
sievietes 36 100 445 134 49 764
Kopskaits 77 205 951 212 60 1505

 

Līgo pagasts

Līgo pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 8 20 151 31 5 215
sievietes 9 23 121 53 13 219
Kopskaits 17 43 272 84 18 434

 

Rankas pagasts

Rankas pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 59 125 507 79 13 783
sievietes 42 90 460 120 56 768
Kopskaits 101 215 967 199 69 1551

 

Stāmerienas pagasts

Stāmerienas pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 32 92 360 61 13 558
sievietes 27 58 346 104 37 572
Kopskaits 59 150 706 165 50 1130

 

Stradu pagasts

Stradu pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 63 150 628 104 15 960
sievietes 63 130 658 157 53 1061
Kopskaits 126 280 1286 261 68 2021

 

Tirzas pagasts

Tirzas pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 13 97 296 55 6 467
sievietes 20 104 260 99 37 520
Kopskaits 33 201 556 154 43 987

 

 

Iedzīvotāju skaits 2011. gada sākumā pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem

Pilsēta / Pagasti Dzīvesvietas norādīšana Dzīvesvietas deklarēšana Dzīvesvietas reģistrēšana Nav spēkā reģistrācija dzīvesvietā Kopā
Kopā 76 24634 13 195 24918
Beļavas pagasts 23 1781 0 20 1824
Daukstu pagasts 0 1228 1 4 1233
Druvienas pagasts 1 551 0 0 552
Galgauskas pagasts 1 704 5 0 710
Gulbene 14 8596 2 133 8745
Jaungulbenes pagasts 5 1246 0 2 1253
Lejasciema pagasts 1 1760 0 4 1765
Litenes pagasts 0 1117 0 2 1119
Lizuma pagasts 2 1496 0 5 1503
Līgo pagasts 0 429 0 1 430
Rankas pagasts 7 1546 0 8 1561
Stāmerienas pagasts 8 1148 0 6 1162
Stradu pagasts 4 2062 0 8 2074
Tirzas pagasts 10 970 5 2 987