Deklarēto iedzīvotāju skaits Gulbenes novada pagastos un pilsētā 2014. gada 1. janvārī

Informācija no pilsētas un pagastu pārvaldēm.

Kopā  23 952
Gulbene 8445
Beļavas pagasts 1686
Daukstu pagasts 1181
Druvienas pagasts 532
Galgauskas pagasts

697

Jaungulbenes pagasts 1190
Lejasciema pagasts 1688
Litenes pagasts 1101
Lizuma pagasts 1458
Līgo pagasts 427
Rankas pagasts 1465
Stāmerienas pagasts 1134
Stradu pagasts 1971
Tirzas pagasts 977

 

Iedzīvotāju skaita sadalījums pa vecuma grupām

 Gulbene

Gulbene 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 226 496 2571 422 93 3808
sievietes 219 449 2805 856 308 4637
Kopskaits 445 945 5376 1278 401 8445

 

Beļavas pagasts

Beļavas pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 39 101 522 103 9 774
sievietes 45 81 542 187 57 912
Kopskaits 84 182 1064 290 66 1686

 

Daukstu pagasts

Daukstu pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 23 79 405 70 12 589
sievietes 22 85 347 95 43 592
Kopskaits 45 164 752 165 55 1181

 

Druvienas pagasts

Druvienas pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 23 36 176 24 3 262
sievietes 14 32 156 46 22 270
Kopskaits 37 68 332 70 25 532

 

Galgauskas pagasts

Galgauskas pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 25 51 205 49 4 334
sievietes 20 58 196 61 28 363
Kopskaits 45 109 401 110 32 697

 

Jaungulbenes pagasts

Jaungulbenes pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 27 70 398 70 9 574
sievietes 35 75 366 105 35 616
Kopskaits 62 145 764 175 44 1190

 

Lejasciema pagasts

Lejasciema pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 48 107 510 105 18 788
sievietes 65 86 487 180 82 900
Kopskaits 113 193 997 285 100 1688

 

Litenes pagasts

Litenes pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 27 47 393 76 18 561
sievietes 20 49 319 115 37 540
Kopskaits 47 96 712 191 55 1101

 

Lizuma pagasts

Lizuma pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 46 80 483 97 14 720
sievietes 42 73 427 149 47 738
Kopskaits 88 153 910 246 61 1458

 

Līgo pagasts

Līgo pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 14 16 152 28 8 218
sievietes 7 17 121 51 13 209
Kopskaits 21 33 273 79 21 427

 

Rankas pagasts

Rankas pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 37 105 506 80 14 742
sievietes 26 80 444 115 58 723
Kopskaits 63 185 950 195 72 1465

 

Stāmerienas pagasts

Stāmerienas pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 34 87 381 52 12 566
sievietes 26 63 346 98 35 568
Kopskaits 60 150 727 150 47 1134

 

Stradu pagasts

Stradu pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 79 123 630 99 15 946
sievietes 62 124 646 138 55 1025
Kopskaits 141 247 1276 237 70 1971

 

Tirzas pagasts

Tirzas pagasts 0 – 6 gadi 7 – 18 gadi 19 – 62 gadi 63 – 79 gadi 80 un vecāki Kopā
vīrieši 30 67 299 54 3 453
sievietes 35 62 276 124 27 524
Kopskaits 65 129 575 178 30 977

 Informāciju apkopoja V.Vilde