Pasākumu kalendārs

Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde
22-03-2017
Gulbene

22.03.2017. Dīķa ielā 1 Gulbenes novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde. Sākums plkst. 13.00.

Darba kārtības projekts

1. Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.

2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

3. Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.

4. Par īres līguma pārformēšanu.

5. Par izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.

6. Par Gulbenes novada pašvaldības dzīvojamā fonda īres maksas samazināšanu.

7. Par grozījumiem Gulbenes novada bērnu un ģimenes atbalsta centra nolikumā.

Pirmie seši jautājumi skatāmi slēgtā sēdes daļā.